№ 0124-МИ / 14.11.2023

ОТНОСНО : Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

№ 0123-МИ / 13.11.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

№ 0122-МИ / 07.11.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

№ 0121-МИ / 07.11.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на ТЗ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ избирателните списъци и приложенията към тях и подпишат приемо-предавателния протокол

№ 0120-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Оправомощаване на председателя на ОИК Ихтиман да съставя АУАН, при констатирани нарушения на изборния процес в изборите за кметове при провеждането им на втори тур.

№ 0119-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Заличаване от списъка на обявените за избрани общински съветници и обявяване за избран на следващия в кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

№ 0118-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ОБЯВЯВАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЯНЦИ

№ 0117-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ОБЯВЯВАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО

№ 0116-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ОБЯВЯВАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

№ 0115-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Нарушение на изборният процес.

№ 0114-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 232000009.

№ 0113-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

№ 0112-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване списък № 02 и 03 на упълномощени представители на ПП „МИР“ за изборите за кметове на 05.11.2023 год.

№ 0111-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на ПП „МИР’’ за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 г.

№ 0110-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

№ 0109-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на ПП „ГЕРБ’’ за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 г.

№ 0108-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

№ 0107-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

№ 0106-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Сигнал от Венцислав Бонев - упълномощен представител на ПП „МИР“ за нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК.

№ 0105-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения