Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0124-МИ
Ихтиман, 14.11.2023

ОТНОСНО: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ИХТИМАН

 

РЕШЕНИЕ

№ 0124-МИ

Ихтиман, 14.11.2023 г.

 

ОТНОСНО: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

Във връзка с постъпило  писмо от председателят на Общински съвет – Ихтиман, придружено със заявление от общинския съветник – инж. Тони Петров Кацаров, което излага обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощията му, а именно назначаването му за заместник - кмет на Община Ихтиман, което изпълнява хипотезата за несъвместимост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА. С Решение № 085-МИ от 30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Ихтиман, Тони Петров Кацаров, е обявен за избран  общински съветник в Община Ихтиман.

След като се запозна със съдържанието на постъпилите документи и установи, че обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощията са налице, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24, чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия – Ихтиман

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА ТОНИ ПЕТРОВ КАЦАРОВ, като избран общински съветник от ПП „ГЕРБ“;

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК от кандидатската листа на                               ПП „ГЕРБ“ следващият в листата ИВАН ГЕОРГИЕВ ЯНКУЛОВ.

Издава удостоверение на избраното лице и анулира издаденото на отказалият се.

Екземпляр от решението на Общинската избирателна комисия – Ихтиман да се изпрати на деловодството на Общинския съвет – Ихтиман.

Екземпляр от решението на Общинската избирателна комисия – Ихтиман да се изпрати на деловодството на Общинска администрация-Ихтиман.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Ихтиман.

 

Председател:................

                        /Даниел Грънчаров/

 

 

Секретар:......................

/Илия Белитов/

 

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 15.11.2023 в 09:13 часа

Свързани решения:

085-МИ/30.10.2023

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения