Състав на ОИК Ихтиман

Председател

 1. Даниел Лазаров Грънчаров

Зам. председатели

 1. Борислав Иванов Пашунов
 2. Емил Димитров Митев
 3. Зоя Иванова Иванова
 4. Светлана Христова Благоева

Секретар

 1. Илия Богданов Белитов

Членове

 1. Анелия Петрова Пандезова
 2. Виктория Викторовна Чобанова
 3. Мариета Юриева Козлова
 4. Станислава Ангелова Стоянова
 5. Стоян Георгиев Дойчев

Календар

Решения

 • № 0124-МИ / 14.11.2023

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 0123-МИ / 13.11.2023

  относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

 • № 0122-МИ / 07.11.2023

  относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения