Заседания

Заседание от дата 14.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 13.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 07.11.2023 от 13:00 часа.

Заседание от дата 05.11.2023 от 07:00 часа.

Заседание от дата 04.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 04.11.2023 от 10:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 30.10.2023 от 09:00 часа.

Заседание от дата 29.10.2023 от 18:00 часа.

Заседание от дата 29.10.2023 от 14:00 часа.

Заседание от дата 28.10.2023 от 17:30 часа.

Заседание от дата 28.10.2023 от 07:50 часа.

Заседание от дата 18.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 13.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 10.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 09.10.2023 от 12:30 часа.

Заседание от дата 03.10.2023 от 15:00 часа.

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения