Заседания

Заседание от дата 02.11.2023 от 17:00 часа.

Решения

№ 0103-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 232000005.

№ 0102-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 232000010.

№ 0101-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 232000001.

№ 0100-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

№ 099-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : Определяне на лице от ОИК Ихтиман, което на 04 ноември 2023 г. за произвеждането за II тур, за Кмет на Община Ихтиман, Кмет на кметство Стамболово, Кмет на кметство Полянци да отговаря за предаването и приемането от СИК на избирателните списъци за гласуване, на всички изборни книжа и материали, на хартиените бюлетини, на ролките специализирана хартия за машинно гласуване, на печатите на СИК, и в тази връзка да подписва и подпечатва съответните приемо - предавателни протоколи за това.

№ 098-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове от състава на ОИК - Ихтиман, излъчени от различни партии и коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини за II тур, за Кмет на Община Ихтиман, Кмет на кметство Стамболово, Кмет на кметство Полянци както и останалите изборни книжа и материали за община Ихтиман, осъществяване на контрол при транспортирането им и доставката им.

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения