Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0103-МИ
Ихтиман, 02.11.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 232000005.

Постъпило е предложение от Николай Начев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”, за промяна в състава на СИК № 232000005, като следва:

  • на мястото на Анелия Христова Минева – член на СИК № 232000005 да бъде назначена Росица Христова Дупаринова, а Анелия Христова Минева - освободен.

        На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Ихтиман

Р Е Ш И:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Ихтиман, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Анелия Христова Минева в СИК № 232000005.

НАЗНАЧАВА Росица Христова Дупаринова в СИК № 232000005.

Анулира издаденото удостоверение на Анелия Христова Минева.

На новоназначения член да се издаде удостоверение.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 02.11.2023 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения