12.11.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено на 13.11.2023 г. от 17:00 часа.

09.11.2023

Първо заседание на новоизбрания Общински съвет – Ихтиман

Със Заповед №ОА-288/06.11.2023 г. на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решения №085-МИ, №089-МИ, №093-МИ, №092-МИ, №091-МИ, №090-МИ от 30.10.2023 г. и Решения №0116-МИ и №0117-МИ от 06.11.2023 г. на Общинска избирателна комисия, Областния управител на Софийска област, СВИКВА:

заседание на новоизбрания Общински съвет – Ихтиман, което да се проведе на 14.11.2023 г. от 15:00 ч., в Големия салон на НЧ „Слънце“ – гр.Ихтиман със следния дневен ред:

 1. Полагане на клетва, по реда на чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от новоизбраните кметове и общински съветници.
 2. Избор на председател на Общински съвет – Ихтиман.
07.11.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено на 07.11.2023 г. от 13:00 часа.

05.11.2023

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНО В ОИК ИХТИМАН ОТ ЦИК ОТНОСНО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Д0
BCИЧКИ CEКЦИOНHИ
И3БИPATEЛНИ КOMИCИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН В КОИТО ИМА И МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ОИК ИХТИМАН ОТ ЦИК СА ПОСТЪПИЛИ СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: 

В случай че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина. в която не може да се установи вота на избирател или не отпечата бюлетина. се съставя констативен протокол. който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателя се допуска повторно да гласува по избран от него начин

В случай че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

След изваждане на дефектната бюлетина в т.12 на протокола на СИК се вписват данните от преброяването на останалите бюлетини от машинно гласуване. На реда „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка“ се вписва „Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия“ В случай че дефектните бюлетини са повече от една се посочва техния брой. В ОИК протоколът се приема със сработили контроли заради дефектната бюлетина. https://cik.is-bg.net/upload/242976/%D0%9C%D0%98-15-1345-.pdf

04.11.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено на 05.11.2023 г. от 07:00 часа.

04.11.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено на 04.11.2023 г. от 17:00 часа.

03.11.2023

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК - ИХТИМАН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА II ТУР НА 05.11.2023 Г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК

Г Р А Ф И К
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК ИХТИМАН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА II ТУР НА 05.11.2023 Г.

За получаване на изборните материали от ОИК Ихтиман на 04.11.2023 г. /събота/ в сградата на Община Ихтиман, находяща се на адрес: ул. "Цар Освободител" № 123 следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК.

Раздаването ще бъде в следния ред:

ОТ 15:00 часа НА 04.11.2023 г.

Секция №232000029 с. Мухово

Секция №232000028 с. Белица

Секция №232000027 с. Бузяковци

Секция №232000026 с. Вакарел

Секция №232000025 с. Вакарел

Секция №232000024 с. Вакарел

Секция №232000023 с. Костадинкино

Секция №232000022 с. Пауново

Секция №232000021 с. Борика

Секция №232000020 с. Веринско

Секция №232000019 с. Живково

Секция №232000018 с. Боерица

Секция №232000017 с. Венковец

Секция №232000016 с. Полянци

Секция №232000015 с. Черньово

Секция №232000014 с. Стамболово

Секция №232000013 с. Мирово

 

ОТ 17:00 часа НА 04.11.2023 Г.

Секция №232000001

Секция №232000002

Секция №232000003

Секция №232000004

Секция №232000005

Секция №232000006

Секция №232000007

Секция №232000008

Секция №232000009

Секция №232000010

Секция №232000011

Секция №232000012

Секция №232000030

03.11.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено на 04.11.2023 г. от 10:00 часа.

31.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено на 02.10.2023 г. от 17:00 часа.

29.10.2023

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНО В ОИК ИХТИМАН ОТ ЦИК

      Д0
      BCИЧКИ CEКЦИOНHИ
      И3БИPATEЛНИ КOMИCИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

      УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ОИК ИХТИМАН ОТ ЦИК СА ПОСТЪПИЛИ СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: 

      КОГАТО ИЗБИРАТЕЛ ПРИ ГЛАСУВАНЕ Е ПОСТАВИЛ БЮЛЕТИНИТЕ ЕДНА ВЪРХУ ДРУГА И СЛЕД КАТО ОТБЕЛЕЖИ СВОЯ ГЛАС ВЪРХУ ДОЛНАТА БЮЛЕТИНА СЕ ЗАБЕЛЯЗВА ОТПЕЧАТЪК ИЛИ СЛЕДА, ГЛАСЪТ В ТАЗИ БЮЛЕТИНА Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН  И СЕ ПРЕБРОЯВА ПО ПРАВИЛАТА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ.

      ПРИ ОТПЕЧАТЪК, СЛЕДА ИЛИ ЗАЦАПВАНЕ, ПОЛУЧЕНО ОТ МАСТИЛОТО НА ПЕЧАТИТЕ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ НА ГЪРБА НА БЮЛЕТИНАТА, ИЛИ ОТ ХИМИКАЛА, С КОЙТО Е ОТБЕЛЯЗАН ВОТЪТ, СИК ОТЧИТА ГЛАСА В ТАЗИ БЮЛЕТИНА КАТО ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПО ПРАВИЛАТА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ.

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА/ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН! ОТНОСНО: НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

УВАЖАЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА /ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН,

Общинска избирателна комисия - Ихтиман, Ви уведомява за начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., във връзка с Решение 2819-МИ/27.10.2023  г. на ЦИК, публикувано в 20:37 часа, а именно: https://www.cik.bg/bg/decisions/2819/2023-10-27, което гласи следното:

На изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

 

 

26.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено на 28.10.2023 г. от 17:30 часа.

26.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено на 28.10.2023 г. от 07:50 часа.

25.10.2023

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК - ИХТИМАН

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК ИХТИМАН

 

За получаване на изборните материали от ОИК Ихтиман на 28.10.2023 г. /събота/ в сградата на Община Ихтиман, находяща се на адрес: ул. "Цар Освободител" № 123 следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК.

Раздаването ще бъде в следния ред:

ОТ 15:00 часа НА 28.10.2023 г.

Секция №232000029 с. Мухово

Секция №232000028 с. Белица

Секция №232000027 с. Бузяковци

Секция №232000026 с. Вакарел

Секция №232000025 с. Вакарел

Секция №232000024 с. Вакарел

Секция №232000023 с. Костадинкино

Секция №232000022 с. Пауново

Секция №232000021 с. Борика

Секция №232000020 с. Веринско

Секция №232000019 с. Живково

Секция №232000018 с. Боерица

Секция №232000017 с. Венковец

Секция №232000016 с. Полянци

Секция №232000015 с. Черньово

Секция №232000014 с. Стамболово

Секция №232000013 с. Мирово

 

ОТ 17:00 часа НА 28.10.2023 Г.

Секция №232000001

Секция №232000002

Секция №232000003

Секция №232000004

Секция №232000005

Секция №232000006

Секция №232000007

Секция №232000008

Секция №232000009

Секция №232000010

Секция №232000011

Секция №232000012

Секция №232000030

25.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено на 26.10.2023 г. от 17:00 часа.

20.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено на 21.10.2023 г. от 13:00 часа.

20.10.2023

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., 

Ви предоставяме Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК.

Линк за достъп чрез интернет браузър: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu 

20.10.2023

ЛИНКОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ОТ ФИРМА "СИЕЛА НОРМА" АД

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОИК Ихтиман, уведомява членовете на СИК, че на посочените по- долу дати, могат да участват в дистанционно обучение за работа с машините за гласуване, организирано от „СИЕЛА НОРМА“ АД.

На 21.10.2023 год. от 16.00 часа ще се проведе първо дистанционното обучение за работа с машините за гласуване на членовете на СИК от „Сиела норма“ АД в рамките на 40 минути.

 

Обучението ще се проведе в платформата Microsoft Teams meeting, която може да изтеглите със следния линк - https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app#download-for-desktop1

На 21.10.2023г. от 16.00 ч. Включете се в обучението, чрез Линк за присъединяване към обучението: https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=68b86ca5-3723524b-68bf30e8-ac1f6b7a7d18-28293efa8c11f1db&q=1&e=9ddd8750-9782-4141-a4a1-d9a59bafaf53&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YTVlNzY4ZmMtZDBiMy00NDc3LTk4ZjctZjc0YmQ4YTFjMmJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d , като използвате:

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4

На 22.10.2023г. от 16.00 ч. Включете се в обучението, чрез Линк за присъединяване към обучението: https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2109d686-7e92e868-210e8acb-ac1f6b7a7d18-7b8368ad61ad9fef&q=1&e=9ddd8750-9782-4141-a4a1-d9a59bafaf53&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NjFkY2QwMGQtYzFkOC00MjA2LThkYmItOWY0NWU1ZmIxZTgx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d , като използвате: 

Meeting ID: 373 658 124 13

Passcode: bcPdPa

19.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

На 21 октомври / събота / 2023 г. от 14.00 ч. в малкият салон на читалище „Слънце” гр. Ихтиман, ОИК Ихтиман ще проведе обучение със съставите на СИК във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

 • № 0124-МИ / 14.11.2023

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 0123-МИ / 13.11.2023

  относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

 • № 0122-МИ / 07.11.2023

  относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения