Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 098-МИ
Ихтиман, 02.11.2023

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на членове от състава на ОИК - Ихтиман, излъчени от различни партии и коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини за II тур, за Кмет на Община Ихтиман, Кмет на кметство Стамболово, Кмет на кметство Полянци както и останалите изборни книжа и материали за община Ихтиман, осъществяване на контрол при транспортирането им и доставката им.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 , Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК, вр. постъпило писмо с изх. № МИ23-23 #35/01.11.2023 г. на областният управител на Софийска област, Общинска избирателна комисия – Ихтиман

Р Е Ш И: 

 1. ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА председателя на ОИК Ихтиман ДАНИЕЛ ЛАЗАРОВ ГРЪНЧАРОВ - ЕГН **************, с тел за връзка: ************* и член на ОИК Ихтиман ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА ЧОБАНОВА, ЕГН *************, тел за връзка: ****************** да получат отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 05.11.2023 г., както и да подпишат приемо-предавателни протоколи за това.
 2. ОПРЕДЕЛЯ за резервни лица заместник – председателя на ОИК Ихтиман ЗОЯ ИВАНОВА ИВАНОВА, с тел за връзка: *************** ЕГН ***************** и заместник – член на ОИК Ихтиман МАРИЕТА ЮРИЕВА КОЗЛОВА, ЕГН *******************, с тел за връзка: *****************
 3. УПЪЛНОМОЩАВА резервните лица с правата по предходната точка.

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 02.11.2023 в 18:36 часа

Календар

Решения

 • № 0124-МИ / 14.11.2023

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 0123-МИ / 13.11.2023

  относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

 • № 0122-МИ / 07.11.2023

  относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения