Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 099-МИ
Ихтиман, 02.11.2023

ОТНОСНО: Определяне на лице от ОИК Ихтиман, което на 04 ноември 2023 г. за произвеждането за II тур, за Кмет на Община Ихтиман, Кмет на кметство Стамболово, Кмет на кметство Полянци да отговаря за предаването и приемането от СИК на избирателните списъци за гласуване, на всички изборни книжа и материали, на хартиените бюлетини, на ролките специализирана хартия за машинно гласуване, на печатите на СИК, и в тази връзка да подписва и подпечатва съответните приемо - предавателни протоколи за това.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, във връзка с чл. 215 Общинска избирателна комисия Ихтиман,


Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ Анелия Пандезова – член на ОИК Ихтиман, за лице което на 04 ноември 2023 г. да предаде на СИК, избирателни кутии, в това число и специални кутии за машинно гласуване и кутии за отрязъка с номера на бюлетината; кочани с хартиени бюлетини; ролките със специализирана хартия за машинно гласуване; избирателните списъци; изборните книжа и материали и печатите на СИК.
2. Във връзка с т. 1 УПЪЛНОМОЩАВА Анелия Пандезова член на ОИК Ихтиман, да подпише и подпечата съответните приемо - предавателни протоколи като представител на ОИК Ихтиман.

3. Определя за резервно лице Борислав Пашунов – зам. председател на ОИК Ихтиман.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 02.11.2023 в 18:40 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения