Заседания

Решения

№ 097-МИ / 31.10.2023

ОТНОСНО : Оправомощаване на председател на ОИК Ихтиман да съставя АУАН, при констатирани нарушения на изборния процес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. както и при провеждането им на втори тур.

№ 096-МИ / 31.10.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 232000020

№ 095-МИ / 31.10.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

№ 094-МИ / 31.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на графичните файлове с образци на бюлетините за Кмет на Община Ихтиман, Кмет на кметство Стамболово, Кмет на кметство Полянци и определяне тиража на бюлетините, за изборите за II тур на 05.11.2023 г.

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения