Заседания

Заседание от дата 13.10.2023 от 17:00 часа.

Решения

№ 053-МИ / 13.10.2023

ОТНОСНО : Приемане на график за обучение на членовете на секционните избирателни комисии, утвърждаване на програма за обучение и определяне на членове на ОИК Ихтиман за провеждане на обучението по Методически указания, съгласно Решение № 2654-МИ от 12.10.2023 г. и Решение № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на ЦИК.

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения