Заседания

Заседание от дата 09.10.2023 от 12:30 часа.

Решения

№ 050-МИ / 09.10.2023

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове от състава на ОИК - Ихтиман, излъчени от различни партии и коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини, както и останалите изборни книжа и материали за община Ихтиман, осъществяване на контрол при транспортирането им и доставката им.

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения