Заседания

Заседание от дата 30.10.2023 от 09:00 часа.

Решения

№ 093-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕРИНСКО

№ 092-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЖИВКОВО

№ 091-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МИРОВО

№ 090-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНЬОВО

№ 089-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ

№ 088-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЯНЦИ

№ 087-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО

№ 086-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР ЗА КМЕТ ОБЩИНА ИХТИМАН

№ 085-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения