Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 085-МИ
Ихтиман, 30.10.2023

ОТНОСНО: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

Днес, 30.10.2023 г., в 9.30 ч., Общинската избирателна комисия Ихтиман на основание чл. 87, т. 26 и чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и  на ОИК

Р Е Ш И :

Обявява броя мандати за общински съветници  -  17 (СЕДЕМНАДЕСЕТ )                                            

I. Общинската избирателна квота е Триста деветдесет и девет – 399 гласа

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати - Няма 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: (СЕДЕМНАДЕСЕТ )

IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията или коалиция

 

                     БРОЙ МАНДАТИ

     с  думи                                с цифри

7

ПП ГЕРБ

  СЕДЕМ                                               7

14

Граждани за Общината

  ДВА                                                    2

24

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА

ГРАЖДАНИТЕ

  ЕДИН                                                  1

63

МИР

  ТРИ                                                     3

66

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  ДВА                                                    2

68

ЕВРОРОМА (ПП ЕВРОРОМА и ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)

  ДВА                                                    2

V. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

7.

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Калоян Ангелов Илиев

А

701

2.

Йорданка Владимирова Бичева

А

290

3.

Десислава Георгиева Христоскова- Николова

А

225

4.

Беатрис Любомирова Рудакова

А

213

5.

Николай Лазаров Начев

Б

107

6.

Тони Петров Кацаров

Б

65

7.

Петър Христов Беков

Б

50

8.

Иванка Георгиева Пелтекова

Б

93

9.

Иван Георгиев Янкулов

Б

74

10.

Светлана Йорданова Колева

Б

154

11.

Соня Ангелова Янакиева

Б

60

12.

Стоян Димитров Кичуков

Б

111

13.

Десислава Атанасова Василева

Б

40

14.

Костадин Стефанов Стоилов

Б

85

15.

Светослав Христов Пашунов

Б

158

16.

Виктор Георгиев Илиев

Б

54

17.

Звезделина Мирославова Котларова

Б

28

14.

Граждани за Общината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Николай Димитров Стоянов

А

167

2.

Гергана Ангелова Канджичка

А

102

3.

Йорданка Владимирова Лесева

Б

60

4.

Денис Стоянова Караджова

Б

52

5.

Ангел Кирилов Иванов

Б

15

6.

Станимир Василев Стоянов

Б

18

7.

Георги Ивайлов Георгиев

Б

22

8.

Стоян Светославов Убчев

Б

15

9.

Боян Пламенов Цветанов

Б

13

10.

Мартин Ангелов Вучев

Б

8

11.

Любомир Кирилов Крайчев

Б

12

12.

Цветелин Петров Пехлев

Б

14

13.

Веско Илиев Стоянов

Б

10

24.

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Георги Стефчов Момчилов

А

352

2.

Димитър Иванов Бонев

Б

9

3.

Йордан Малинов Шатъров

Б

30

4.

Ростислав Руменов Момчилов

Б

12

5.

Зоран Андреев Чапаев

Б

7

6.

Иван Каменов Миладинов

Б

21

7.

Сотир Тасков Асенов

Б

28

8.

Иван Сашов Митев

Б

7

9.

Камен Асенов Миланов

Б

2

10.

Данко Зарков Руменов

Б

3

11.

Христо Василев Георгиев

Б

5

12.

Александър Стефанов Христов

Б

3

13.

Румен Иванов Коларов

Б

2

14.

Валентин Янков Димитров

Б

5

15.

Красимир Орфеев Данчов

Б

4

16.

Андрей Росицов Пламенов

Б

0

17.

Камен Асенов Миладинов

Б

0

63.

МИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Милена Кирилова Чомакова

А

308

2.

Кирил Иванов Узунов

А

90

3.

Ева Йорданова Крушарска

А

80

4.

Димитър Стефанов Лазаров

Б

45

5.

Мерилена Недкова Арнаудова

Б

30

6.

Виржиния Илиева Кърлева

Б

51

7.

Димитър Ивайлов Стойнов

Б

57

8.

Валентино Ивайлов Данчулов

Б

33

9.

Цвета Петрова Минкина

Б

16

10.

Владимир Чавдаров Кръстев

Б

52

11.

Богомил Костадинов Златанов

Б

28

12.

Владимир Петров Михайлов

Б

29

13.

Симона Николаева Йорданова

Б

53

14.

Венцислав Димитров Бонев

Б

56

15.

Данаил Ангелов Славчев

Б

9

16.

Стефка Стоянова Дамянова

Б

0

17.

Красимир Николаев Дамов

Б

15

66.

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Юлиян Костадинов Попов

А

280

2.

Веселин Георгиев Георгиев

А

72

3.

Румен Владимиров Лафчийски

А

52

4.

Георги Станиславов Стоев

А

45

5.

Антон Малинов Бушнаков

Б

11

6.

Атанас Петров Тодоров

Б

31

7.

Марио Пламенов Колев

Б

20

8.

Богдан Георгиев Гюдуров

Б

13

9.

Румен Филипов Деянов

Б

15

10.

Георги Любомиров Чадаров

Б

11

11.

Борислав Йорданов Кацаров

Б

34

12.

Людмила Валентинова Белишка

Б

10

13.

Николай Трендафилов Велев

Б

10

14.

Елена Николова Николова

Б

10

15.

Светослав Петров Атанасов

Б

9

16.

Алексей Стефанов Поибренски

Б

8

17.

Веселин Любомиров Илов

Б

11

68.

ЕВРОРОМА (ПП ЕВРОРОМА и ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Борис Николаев Аргиров

А

411

2.

Андрей Александров Тополов

А

85

3.

Альоша Альошов Дунавски

А

59

4.

Красимир Райков Сакарев

Б

32

5.

Янко Асенов Янков

Б

54

6.

Исмаил Алексиев Филипов

Б

40

7.

Борис Андреев Димов

Б

29

8.

Райчо Георгиев Георгиев

Б

2

9.

Калоян Юлиянов Зарков

Б

6

10.

Асен Тотьов Асенов

Б

11

11.

Недко Борисов Мутафчийски

Б

1

12.

Ивайло Бориславов Христов

Б

14

13.

Плянго Найденов Горанов

Б

0

14.

Сашо Каменов Чапаев

Б

20

15.

Пламен Ивов Жечев

Б

19

16.

Райна Тошкова Кочева

Б

2

17.

Асен Живков Данчов

Б

2

 

Партии с гласове под квотата:

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Георги Иванов Чавеов

А

120

2.

Малина Кирилова Стоилова-Кацарова

А

23

3.

Даниел Иванов Христов

А

18

4.

Иван Бориславов Вуков

А

17

5.

Иванко Петров Пандезов

Б

15

6.

Кирилка Георгиева Новакова

Б

13

7.

Таня Климентова Глигова

Б

2

8.

Димитър Тодоров Дончев

Б

1

9.

Марияна Добрева Коларска

Б

1

10.

Мартин Димитров Пандезов

Б

6

11.

Калина Николова Деянова

Б

2

12.

Костадин Методиев Атанасов

Б

4

13.

Галина Ангелова Чанкова

Б

0

14.

Генади Георгиев Генадиев

Б

2

15.

Георги Иванов Костов

Б

5

16.

Любомир Василев Чавдаров

Б

2

17.

Станислав Димитров Владимиров

Б

9

068.

СДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Тодор Благовестов Андреев

А

159

2.

Георги Йорданов Керезов

А

35

3.

Иван Христов Милчев

А

26

4.

Валери Иванов Пейчинов

Б

14

5.

Георги Михайлов Мичев

Б

8

6.

Христо Иванов Хаджийски

Б

0

7.

Йордан Спасов Митев

Б

10

8.

Мария Стоянова Гъдева

Б

16

9.

Кирил Владимиров Керезов

Б

3

10.

Спаско Генадиев Гълъбов

Б

7

11.

Захари Бойков Момчилов

Б

10

12.

Павел Стефанов Александров

Б

19

13.

Момчил Ваньов Александров

Б

6

14.

Антон Ангелов Манов

Б

5

15.

Даниела Асенова Калиманова

Б

0

42.

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Антон Димитров Димитров

А

136

2.

Иван Линков Найденов

А

51

3.

Райко Момчилов Апостолов

А

26

4.

Иван Христов Генинпанев

А

24

5.

Теодора Иванова Колева

Б

19

6.

Станислав Димитров Гърков

Б

10

7.

Анна Стефанова Златанова

Б

5

8.

Цветко Тодоров Шопов

Б

10

9.

Христо Георгиев Терзийски

Б

3

10.

Мария Валентинова Капитанска

Б

11

11.

Димитър Николаев Ташев

Б

12

12.

Кирил Спасов Ноев

Б

2

13.

Илия Димчов Баров

Б

5

VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ТОПОЛОВ

ЕВРОРОМА (ПП ЕВРОРОМА и ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)

************

2. БЕАТРИС ЛЮБОМИРОВА РУДАКОВА

ПП ГЕРБ

 

**********

 

3. БОРИС НИКОЛАЕВ АРГИРОВ

ЕВРОРОМА (ПП ЕВРОРОМА и ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)

**********

4. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 

**********

 

5. ГЕОРГИ СТЕФЧОВ МОМЧИЛОВ

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

**********

 

6. ГЕРГАНА АНГЕЛОВА КАНДЖИЧКА

Граждани за Общината

 

**********

 

7. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОСКОВА - НИКОЛОВА

ПП ГЕРБ

 

**********

 

8. ЕВА ЙОРДАНОВА КРУШАРСКА

МИР

 

**********

 

9. ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА БИЧЕВА

ПП ГЕРБ

 

**********

 

10. КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ПП ГЕРБ

 

**********

 

11. КИРИЛ ИВАНОВ УЗУНОВ

МИР

 

**********

 

12. МИЛЕНА КИРИЛОВА ЧОМАКОВА

МИР

 

**********

 

13. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

Граждани за Общината 

 

**********

 

14. НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ НАЧЕВ

ПП ГЕРБ

 

**********

 

15. ПЕТЪР ХРИСТОВ БЕКОВ

ПП ГЕРБ

**********

 

16. ТОНИ ПЕТРОВ КАЦАРОВ

ПП ГЕРБ

**********

 

17. ЮЛИЯН КОСТАДИНОВ ПОПОВ

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

**********

 

 

 Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 30.10.2023 в 12:33 часа

Свързани решения:

0119-МИ/06.11.2023

0123-МИ/13.11.2023

0124-МИ/14.11.2023

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения