Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0119-МИ
Ихтиман, 06.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване от списъка на обявените за избрани общински съветници и обявяване за избран на следващия в кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

С Решение № 085 - МИ от 30.10.2023 г. Калоян Ангелов Илиев е бил обявен за избран за общински съветник в Община Ихтиман от листата на ПП ГЕРБ.

С Решение  № 0116- МИ от 06.11.2023 г. на ОИК Ихтиман Калоян Ангелов Илиев е обявен за избран за Кмет на Община Ихтиман.

Предвид горното и на основание Решение № 2865 от 04.11.2023 г. на ЦИК, ОИК Ихтиман констатира, че са налице основанията по чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА за  заличаване от списъка на обявените за избрани общински съветници на Калоян Ангелов Илиев, както че и са налице основанията по чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА за обявяване за избран следващият от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

На основание чл. 458, ал. 1 ИК, чл. 30, ал. 4, т. 4 и чл. 30, ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Ихтиман

Р Е Ш И:

Заличава от списъка на обявените за избрани общински съветници Калоян Ангелов Илиев на основание  чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА.

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за общински съветник следващия кандидат от листата на ПП ГЕРБ – Иванка Георгиева Пелтекова, с ЕГН хххххххххххххх.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 26 ИК на Иванка Георгиева Пелтекова да бъде издадено удостоверение за избирането и за общински съветник.

На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА, решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд-София област по реда на чл. 459 от ИК.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 06.11.2023 в 17:08 часа

Свързани решения:

085-МИ/30.10.2023

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения