Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0112-МИ
Ихтиман, 04.11.2023

ОТНОСНО: Обявяване списък № 02 и 03 на упълномощени представители на ПП „МИР“ за изборите за кметове на 05.11.2023 год.

В Общинска избирателна комисия - Ихтиман е постъпил Списък № 02 и 03  от ПП „МИР“ за оттегляне на упълномощени представители на партията от списък № 01 и съответно обявяване на /11 бр./ нови упълномощени представители за публикуване на интернет страницата на ОИК - Ихтиман. Списъкът е подписан от упълномощения представител на ПП „МИР“. 

         След извършената проверка в „Информационно обслужване” АД няма констатирани несъответствия и предложенията отговарят на условията, визирани в Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК .

         На основание чл.87, ал.1,т.1 и чл.124, ал.4 във връзка с ал.2 от ИК и Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Ихтиман

РЕШИ:

 1. Премахва 17 бр. упълномощени представители на ПП „МИР“ от списък № 01.
 2. Обявява на страницата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ИХТИМАН списък № 02 и 03 с 11 /единадесет/ упълномощени представители на ПП „МИР“.

 

         Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 04.11.2023 в 22:33 часа

Календар

Решения

 • № 0124-МИ / 14.11.2023

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 0123-МИ / 13.11.2023

  относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

 • № 0122-МИ / 07.11.2023

  относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения