Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0107-МИ
Ихтиман, 04.11.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

Постъпило е предложение от Иво Цанев – упълномощен представител на ПП „ДПС“, за промяна съставите на СИК в община Ихтиман, като следва:

        След извършена проверка ОИК-Ихтиман констатира, че са изпълнени изискванията за извършване на промяната.

      Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и 6 от Изборния кодекс, ОИК –Ихтиман

                                                                                       Р Е Ш И:

      Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА като  председател  на СИК 11 Райчо Илиев Сакарев.

 НАЗНАЧАВА за    председател   на СИК 11 Любомир Антонов Лукач.

ОСВОБОЖДАВА като  член на СИК 12 Борис Ангелов Стоилов.

НАЗНАЧАВА за   член  на СИК 12  Виктор Силвиев Стоянов.

Анулира издадените удостоверения.

На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88 от Изборния кодекс, в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 04.11.2023 в 20:37 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения