Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0115-МИ
Ихтиман, 05.11.2023

ОТНОСНО: Нарушение на изборният процес.

В ОИК-Ихтиман е постъпил сигнал входиран в регистъра на жалбите с вх. № 10/05.11.2023г., от Димитър Фетфаджиев, относно нарушения на изборния процес. Настоява се длъжностните лица да преустановят нарушението на ИК. Приложени са 1 бр. снимка от сайта на ОИК-Ихтиман за 2019г.

При разглеждане на преписката става ясно, че правото на глас на избирателя не е било нарушено от Секционната избирателна комисия, същия е упражнил правото си на глас, положил е подпис в избирателния списък, поради което няма констатирано нарушение.

С оглед на подадения сигнал указваме на СИК, че в графа „Забележки“ не е необходимо отбелязване начина на гласуване от избирателя.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс Общинската Избирателна Комисия

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 10/05.11.2023 г. от Димитър Фетфаджиев.

 

УКАЗВА на СИК, че в графа „Забележки“ не е необходимо отбелязване начина на гласуване от избирателя.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 05.11.2023 в 16:15 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения