Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0109-МИ
Ихтиман, 04.11.2023

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на ПП „ГЕРБ’’ за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 г.

В ОИК Ихтиман е постъпило Заявление   от ПП „ГЕРБ’’ за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 г.

Заявлението е по образец, добавено под № 2 от 04.11.2023 год., в регистъра за регистриране на застъпник, подписано от Николай Начев, в качеството  на представляващ партията. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител и на електронен носител и декларации 2 бр. на заместващи застъпници.

Общинска избирателна комисия - Ихтиман, като взе предвид така постъпилото заявление за регистриране на заместващи застъпници и на основание чл. 87, ал. 1, т.18 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, и Решение 2594-МИ /04.10.2023 г. на ЦИК. 

РЕШИ:

 ОСВОБОЖДАВА РЕГИСТРИРАНИ ЗАСТЪПНИЦИ С РЕШЕНИЕ № 061-МИ ОТ 26.10.2023 Г., съгласно приложението. 

АНУЛИРА издадените удостоверения на регистрираните застъпници.  

 РЕГИСТРИРА ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ, съгласно приложението.

 ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88 от Изборния кодекс, в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 04.11.2023 в 20:42 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения