Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0121-МИ
Ихтиман, 07.11.2023

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на ТЗ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ избирателните списъци и приложенията към тях и подпишат приемо-предавателния протокол

На основание чл.87, ал.1, т. 1 от ИК и т. 38 от Решение № 2653 – МИ от 12.10.2023 г. на ЦИК, ОИК – Ихтиман

                                                                 Р Е Ш И:

    Определя Даниел Лазаров Грънчаров - председател, Борислав Иванов Пашунов – зам. председател и Илия Богданов Белитов - секретар да предадат на ТЗ на  Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ получените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите на територията на община Ихтиман за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.  и да подпишат приемо-предавателния протокол.

    Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 07.11.2023 в 13:57 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения