Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0120-МИ
Ихтиман, 06.11.2023

ОТНОСНО: Оправомощаване на председателя на ОИК Ихтиман да съставя АУАН, при констатирани нарушения на изборния процес в изборите за кметове при провеждането им на втори тур.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 и 496, ал. 1 и ал. 2 т. 2 от Изборния кодекс, ОИК – Ихтиман

 

Р Е Ш И:

 

  1. Оправомощава Даниел Лазаров Грънчаров - председател на ОИК Ихтиман да съставя АУАН, при констатирани нарушения на изборния процес в изборите за кметове при провеждането на втори тур на 05.11.2023 г.

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 06.11.2023 в 17:08 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения