Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0116-МИ
Ихтиман, 06.11.2023

ОТНОСНО: ОБЯВЯВАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Днес, 06.11.2023 г., в 02:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК 

Р Е Ш И : 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община/район/кметство ИХТИМАН, област СОФИЙСКА, на първи/втори тур 

КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ************, издигнат от ПП „ГЕРБ“,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет) 

получил 4834 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 06.11.2023 в 16:47 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения