Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите,
подадени до ОИК и решенията по тях

Вх. №
Дата
Жалба / СигналПредметРешение на ОИКРешение на ЦИКСъдебно решение
123456
44
11.10.2023 00:00
Н.Д.ЧНарушение на изборния процес
№ 051-МИ / 10.10.2023
№ 2687-МИ / 16.10.2023
33
09.10.2023 00:00
Н.Л.ННарушение на изборния процес№ 051-МИ / 10.10.2023
22
02.10.2023 00:00
Р.М.А.Жалба срещу Решение №047-МИ/28.09.2023 г. на ОИК Ихтиман
№ 047-МИ / 28.09.2023
№ 047-МИ / 28.09.2023№ 2580-МИ / 03.10.2023
11
22.09.2023 00:00
Н.Л.НКонфликт на интереси
Препратено към ЦИК.

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения