Заседания

Заседание от дата 13.09.2023 от 17:00 часа.

Решения

№ 010-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 009-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 1969-МИ от 08.08.2023 г. на ЦИК.

№ 008-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

№ 007-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на номерата на изборните райони в общината, съгл. Решение 1968-МИ на ЦИК от 08.08.2023 г.

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения