Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 026-МИ
Ихтиман, 21.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за КМЕТ на община ИХТИМАН от партия „МИР“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е предложение от партия „МИР“, подадено от Милена Кирилова Чомакова, упълномощена от Симеон Славчев Славчев, председател и представляващ партия „МИР“.
Предложението е подписано от Милена Кирилова Чомакова, упълномощена с пълномощно от Симеон Славчев Славчев председател и представляващ партия „МИР“. Същото е заведено под № 1 от 21.09.2023 г./13:20 часа във Входящия регистър на ОИК за кандидатите за КМЕТ на община ИХТИМАН към което е приложено:
1. Предложение за регистрация на кандидатска листа. (Прил. № 52-МИ от изборните книжа);
2. Заявление-декларация по образец от кандидата за кмет на община (Прил. № 54-МИ от изборните книжа);
3. Пълномощно на Милена Кирилова Чомакова от Симеон Славчев Славчев като председател и представляващ партия „МИР“.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 414, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, свое Решение № 014-МИ/16.09.2023 г. на ОИК Ихтиман и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, ОИК- Ихтиман


Р Е Ш И:


1. РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА: кандидатска листа на партия „МИР“ както следва:

МИЛЕНА КИРИЛОВА ЧОМАКОВА
с ЕГН *************** за кандидат за кмет на община ИХТИМАН,

2. Издава удостоверение за регистрация на горепосочените кандидати, съгласно Приложение № 67-МИ от изборните книжа.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 21.09.2023 в 20:47 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения