Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 025-МИ
Ихтиман, 21.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Ихтиман, издигнати от партия „МИР” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е предложение от партия „МИР”, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Ихтиман на 29 октомври 2023 г. с решение на ОИК-Ихтиман № 014-МИ от 16.09.2023 г., за регистриране на 17 кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, издигнати от партия „МИР” .
1. Предложението /Приложение № 51-МИ/ е подписано от Милена Кирилова Чомакова, упълномощена от Симеон Славчев Славчев, като представляващи партията „МИР”. Същото е заведено под № 1/21.09.2023 г./13:10 часа във Входящия регистър на ОИК Ихтиман за кандидатите за общински съветници.
Към предложението са приложени:
1. Заявление-декларация Приложение № 54-МИ от кандидатите по образец - 17 бр.;
2. Заверено копие на пълномощно на Милена Кирилова Чомакова, упълномощена от Симеон Славчев Славчев, като представляващи партията „МИР”.
Налице са изискванията на чл. 414, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 във връзка с чл. 414, ал.3 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ихтиман

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, предложена от партия „МИР” , за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Ихтиман на 29 октомври 2023 г., както следва:

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ и ФАМИЛИЯ ЕГН
1 Милена Кирилова Чомакова **************
2 Димитър Стефанов Лазаров **************
3 Ева Йорданова Крушарска **************
4 Мерилена Недкова Арнаудова **************
5 Виржиния Илиева Кърлева **************
6 Димитър Ивайлов Стойнов **************
7 Кирил Иванов Узунов **************
8 Валентино Ивайлов Данчулов **************
9 Цвета Петрова Минкина **************
10 Владимир Чавдаров Кръстев **************
11 Богомил Костадинов Златанов **************
12 Владимир Петров Михайлов **************
13 Симона Николаева Йорданова **************
14 Венцислав Димитров Бонев **************
15 Данаил Ангелов Славчев **************
16 Стефка Стоянова Дамянова **************
17 Красимир Николаев Дамов **************

2. Издава удостоверение за регистрация на горепосочените кандидати, съгласно Приложение № 67-МИ от изборните книжа.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 21.09.2023 в 20:30 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения