Заседания

Заседание от дата 26.10.2015 от 15:00 часа.

Заседание от дата 26.10.2015 от 14:00 часа.

Решения

№ 369-МИ/НР / 26.10.2015

ОТНОСНО : Обобщаване данните от произведения референдум и обявява резултатите от гласуването.

№ 368-МИ/НР / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СТАМБОЛОВО ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР 01 НОЕМВРИ 2015Г.

№ 367-МИ/НР / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ВАКАРЕЛ ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР НА 01 НОЕМВРИ 2015Г.

№ 366-МИ/НР / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЖИВКОВО ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР НА 01НОЕМВРИ 2015Г.

№ 365-МИ/НР / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 364-МИ/НР / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 363-МИ/НР / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 362-МИ/НР / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 361-МИ/НР / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 360-МИ/НР / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

№ 359-МИ/НР / 26.10.2015

ОТНОСНО : Резултат от проведена процедура за определяне чрез жребии поредността в списък А на кандидати за общински съветници.

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения