Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 365-МИ/НР
Ихтиман, 26.10.2015

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Приложение № 86-МИ 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК


Брой мандати за общински съветници

 

        СЕДЕМНАДЕСЕТ                                                           17

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 26.10.2015г., в 14:30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е Четиристотин осемдесет и девет 489 гласове.

(с думи)                                                                                                                       (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници                                                                      ЕГН/ЛН

              НЯМА                                                                                                    НЯМА

 

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

Седемнадесет                                17

 с думи                                   с цифри

3

СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ ЗА ИХТИМАН -ПП  „СИНЬО ЕДИНСТВО” ,ПП” БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ „и ПП”ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ”

  Два                                                   2

4

ПП „ГЕРБ”

  Осем                                                8

      9

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  Три                                                   3

     12

„ЕВРОРОМА-ДПС”

  Два                                                   2

     14

„НАРОДЕН СЪЮЗ”

  Два                                                   2

 

 

 1. IV.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

 

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

3

„СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ ЗА ИХТИМАН -ПП  „СИНЬО ЕДИНСТВО” ,ПП” БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ „и ПП”ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ”

1.

Иван Христов Милчев  

398

 

 

2.

Тодор Благовестов Андреев   

153

 

 

3

Георги Иванов Керезов   

135

 

 

4

Валери Иванов Пейчинов  

29

 

 

5

Иван Ангелов Айнаджийски

17

 

 

6

Аделина Михайлова Маринова -Арангелова 

5

 

 

7

Румяна Александрова Гешева 

1

 

 

8

Татяна Ангелова Стоянова

7

 

 

9

Христо Иванов Хаджийски  

6

 

 

10

Венета Георгиева Димчева  

3

 

 

11.

Радослав Бойчов Тошев 

5

 

 

12.

Павел Стефанов Александров   

1

 

 

13

Валентин Николов Геров 

4

 

 

14

Георги Василев Стайков   

11

 

 

15

Иван Илиев Пелтеков  

3

 

 

16.

Милко Стефанов Алексиев   

0

 

 

17

Лилия Иванова Айнаджийска   

4

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

4

ПП „ГЕРБ”

1.

Николай Лазаров Начев

1860

 

 

2.

Иванка Георгиева Пелтекова

383

 

 

3

Светослав Христов Пашунов

75

 

 

4

Тони Петров Кацаров

58

 

 

5

Любомир Ангелов Рудаков

58

 

 

6

Димитър Станев Янков

47

 

 

7

Даниела Георгиева Митева

40

 

 

8

Илияна Георгиева Калковска

25

 

 

9

Красимир Стоянов Митрев

29

 

 

10

Десислава Атанасова Василева

16

 

 

11.

Звезделина Мирославова Лазарова

11

 

 

12.

Светлана Йорданова Колева

25

 

 

13

Валентина Младенова Петрова - Вучева

13

 

 

14

Костадин Стефанов Стоилов

10

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

9

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

1.

Маргарита Иванова Петкова

552

 

 

2.

Иван Бориславов Вуков

114

 

 

3

Даниел Кирилов Йорданов

84

 

 

4

Антоанета Лазарова Терзийска

60

 

 

5

Даниел Божилов Божилов

56

 

 

6

Димитър Георгиев Гроздев

46

 

 

7

Малина Кирилова Стоилова-Кацарова

38

 

 

8

Иванко Петров Пандезов

26

 

 

9

Антон Момчилов Добрев

30

 

 

10

Даниел Иванов Христов

30

 

 

11.

Георги Иванов Чавеов

24

 

 

12.

Мариана Борисова Милчева

24

 

 

13

Марияна Добрева Коларска

4

 

 

14

Красимир Иванов Георгиев

29

 

 

15

Иван Бориславов Ангелов 

18

 

 

16.

Георги Иванов Костов

8

 

 

17

Валентин Иванов Джавезов

6

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

12

„ЕВРОРОМА-ДПС”

1.

Борис Николаев Аргиров

641

 

 

2.

Васил Бориславов Петров

67

 

 

3

Красимир Райков Сакарев

1

 

 

4

Асен Михайлов Янков

11

 

 

5

Данчо Георгиев Георгиев

0

 

 

6

Огнян Стефанов Дунавски

2

 

 

7

Александър Живков Миланов

0

 

 

8

Петър Бориславов Дончев 

0

 

 

9

Борислав Живков Романов 

1

 

 

10

Ангел Георгиев Дамянов

0

 

 

11.

Райчо Иванов Иванов

0

 

 

12.

Радослав Ванюшов Митев

27

 

 

13

Лиляна Христова Илиева

5

 

 

14

Сашо Каменов Чапаев

3

 

 

15

Орлин Божидаров Свежинов

0

 

 

16

Стефан Гошов Вучков

0

 

 

17

Сашо Стефанов Миладинов

10

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

14

„НАРОДЕН СЪЮЗ”

1.

Стефан Ангелов Патъров

559

 

 

2.

Борислав Илиев Чадаров

119

 

 

3

Кирил Иванов Узунов

78

 

 

4

Петя Ангелова Керезова

63

 

 

5

Светослав Йорданов Георгиев

57

 

 

6

Румен Тодоров Димитров

8

 

 

7

Георги Димитров Рачев

21

 

 

8

Мария Асенова Новакова

8

 

 

9

Евгения Ангелова Йорданова

11

 

 

10

Радостина Иванова Въртийска

13

 

 

11.

Миглена Атанасова Стоянова

11

 

 

12.

Иван Владимиров Чадаров

11

 

 

13

Владимир Петров Мехайлов

13

 

 

14

Теодора Иванова Колева

13

 

 

15

Росица Борисова Търнаджийска

2

 

 

16

Йордан Кирилов Андреев

5

 

 

17

Цветко Йорданов Цветков

2

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

1

„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

1.

Димитър Иванов Бонев

178

 

 

2.

Димитър Стефанов Лазаров 

15

 

 

3

Емилия Димитрова Вучева 

15

 

 

4

Ирена Иванова Балджийска 

13

 

 

5

Запрян Стоименов Крашки

7

 

 

6

Борислав Стоянов Геров

27

 

 

7

Венцислав Валериев Чокуров

4

 

 

8

Благовеста Валентинова Хаджийска

3

 

 

9

Иван Георгиев Лазаров 

3

 

 

10

Десислава Кръстьова Кръстева 

4

 

 

11.

Вeнеса Николаева Илиева 

9

 

 

12.

Лилия Стоянова Илиева 

3

 

 

13

Цветан Василев Петков 

4

 

 

14

Ивайло Арангелов Арангелов 

1

 

 

15

Николай Ангелов Колев

1

 

 

16

Снежана Стоянова Стоянова

2

 

 

17

Велика Димитрова Гелева 

21

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

2

„ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”

1.

Храбър Димитров Дойчев

99

 

 

2.

Маноела Илиева Зафирова

39

 

 

3

Димитър Максимов Златанов

3

 

 

4

Надежда Стоянова Илиева

2

 

 

5

Диана Райкова Митева

0

 

 

6

Веселина Петрова Димитрова

1

 

 

7

Николай Трендафилов Велев

0

 

 

8

Десислава Иванова Кирилова

0

 

 

9

Биляна Петрова Трайкова

3

 

 

10

Траянка Методиева Минкова

0

 

 

11.

Петър Георгиев Митов

0

 

 

12.

Иво Тодоров Добринов

5

 

 

13

Нина Димитрова Митева

0

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

5

„АБВ” /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

1.

Биляна Йорданова Геринска

84

 

 

2.

Стефчо Георгиев Момчилов

3

 

 

3

Антон Димитров Димитров

5

 

 

4

Атанас Стоянов Корбанколев

6

 

 

5

Зоран Андреев Чапаев

14

 

 

6

Спаска Георгиев Милев

3

 

 

7

Благой Захаринов Сакарев

0

 

 

8

Нина Христова Пелтекова 

0

 

 

9

Камен Иванова Миладинов 

3

 

 

10

Александър Стефанов Христов

2

 

 

11.

Виолета Георгиева Костадинова

0

 

 

12.

Сотир Тасков Асенов

1

 

 

13

Асен Трифонов Велиев

4

 

 

14

Любен Иванов Ангелов

0

 

 

15

Райчо Кирилов Димитров

0

 

 

16

Наско Ангелов Касабов

0

 

 

17

Таско Асенов Асенов

0

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

6

„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”

1.

Лозан Ангелов Лозанов

197

 

 

2.

Силвия Иванова Недкова

14

 

 

3

Офелия Ганчева Лозанова

6

 

 

4

Петя Бойкова Кюпелийска

12

 

 

5

Анета Стоилова Тодорова

2

 

 

6

Светлана Николова Лечева 

28

 

 

7

Кирил Георгиев Балджийски

10

 

 

8

Любослав Атанасов Бибиджийски

7

 

 

9

Радка Ангелова Илова

2

 

 

10

Маргарита Атанасова Фетфаджиева

2

 

 

11.

Паулина Светославова Колчева         

7

 

 

12.

Ирина Матеева Николова

1

 

 

13

Бойко Иванов Радков 

3

 

 

14

Даниела Стойкова Михова

5

 

 

15

Лиана Георгиева Пейчинова

3

 

 

16

Георги Михайлов  Мичев

1

 

 

17

Любомира Христова Церовска

5

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

7

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” /НФСБ/

1.

Явор Димитров Михов

68

 

 

2.

Даниела Йорданова Михайлова

0

 

 

3

Силвия Иванова Костова

1

 

 

4

Радослав Илиев Церовски

3

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

8

„НОВА АЛТЕРНАТИВА”

1.

Трендафил Георгиев Карабожилов

31

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

11

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” /СДП/

1.

Малин Мирославов Димитров 

144

 

 

2.

Емил Василев Касабов  

70

 

 

3

Красимир Ангелов Ботев  

2

 

 

4

Румен Георгиев Белчинов  

6

 

 

5

Асен Боянов Белчинов

0

 

 

6

Александър Пламенов Александров 

0

 

 

7

Георги Данчов Желязков 

0

 

 

8

Иван Кирилов Ангелов 

0

 

 

9

Стоян Георгиев Димчев  

1

 

 

10

Росен Стефанов Жоров  

0

 

 

11.

Стефан Живков Чорбаджийски 

8

 

 

12.

Валентин Георгиев Радойков  

1

 

 

13

Стефан Иванов Иванов 

0

 

 

14

Красимир Славейков Христов  

0

 

 

15

Асен Недков Мутафчийски 

0

 

 

16

Димитър Борисов Кънчев  

0

 

 

17

Георги Киров Пехливанов  

0

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

15

Политическа партия „СОЛИДАРНОСТ”

1.

Йордан Малинов Шатъров

163

 

 

2.

Живко Аспарухов Шатъров

0

 

 

3

Златко Любенов Ангелов

1

 

 

4

Янко Руменов Асенов

2

 

 

5

Альоша Альошов Дунавски

9

 

 

6

Момчил Златанов Радев

1

 

 

7

Сашо Найденов Давидов

1

 

 

8

Павел Васков Александров

1

 

 

9

Георги Стефанов Данчов

0

 

 

10

Златан Александров Иванов

0

 

 

11.

Андрей Асенов Асенов

0

 

 

12.

Ангел Ивов Раденков

0

 

 

13

Камен Валентинов Чапаев

1

 

 

14

Ангел Христов Атанасов

0

 

 

15

Асен Иванов Иванов

9

 

 

16

Стефан Ивов  Цонев

0

 

 

17

Нури Ванев Шатъров

0

 

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Борис Николаев Аргиров

МК”ЕВРОРОМА-ДПС”

**********

2.Борислав Илиев Чадаров

КП”НАРОДЕН СЪЮЗ”

**********

3.Васил Бориславов Петров

МК”ЕВРОРОМА-ДПС”

**********

4.Даниел Кирилов Йорданов

„Българска социалистическа партия”

**********

5. Даниела Георгиева Митева

ПП”ГЕРБ”

**********

6.Димитър Станев Янков

ПП”ГЕРБ”

**********

7.Иван Бориславов Вуков

„Българска социалистическа партия”  

**********

8.Иван Христов Милчев

„СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ ЗА ИХТИМАН -ПП  „СИНЬО ЕДИНСТВО” ,ПП” БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ „и ПП”ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ”

**********

9. Иванка Георгиева Пелтекова

ПП”ГЕРБ”

**********

10. Илияна Ангелова Калковска

ПП”ГЕРБ”

**********

11.Любомир Ангелов Рудаков

ПП”ГЕРБ”

**********

12.Маргарита Иванова Петкова

„Българска социалистическа партия”  

**********

13. Николай Лазаров Начев

ПП”ГЕРБ”

**********

14.Светослав Христов Пашунов

ПП”ГЕРБ”

**********

15.Стефан Ангелов Патъров

КП”НАРОДЕН СЪЮЗ”  

**********

16.Тодор Благовестов Андреев

„СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ ЗА ИХТИМАН -ПП  „СИНЬО ЕДИНСТВО” ,ПП” БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ „и ПП”ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ”

**********

17.Тони Петров Кацаров

ПП”ГЕРБ”

**********

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 27.10.2015 в 17:05 часа

Календар

Решения

 • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

 • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

 • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения