Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 369-МИ/НР
Ихтиман, 26.10.2015

ОТНОСНО: Обобщаване данните от произведения референдум и обявява резултатите от гласуването.

На основание чл. 41  от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общинската избирателна комисия – Ихтиман,  прие следното: 

Обобщава данните от произведения референдум и обявява резултатите от гласуването.

 1. Брой на секционните избирателни комисии – 30
 2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи – 30
 3. Брой на гласоподавателите според избирателния списък – 12 967
 4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък – 6075
 5. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове – 6075
 6. Брой бюлетини, намерени в кутията без плик (отчитат се като недействителни) – 8
 7. Брой на сгрешените бюлетини извън кутията за гласуване – 7
 8. Общ брой на действителните гласове (бюлетини) – 5801
 9. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „ДА“ – 4109
 10. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „НЕ“ – 1692
 11. Брой на недействителните гласове – 282
 12. Удостоверения приложени към избирателните списъци:

        а) Удостоверения за изключване от списъка на заличените лица – 3

        б) удостоверения за гласуване на определено място – 6

 1. Декларации приложени към избирателните списъци - 42

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 27.10.2015 в 18:11 часа

Календар

Решения

 • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

 • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

 • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения