Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 368-МИ/НР
Ихтиман, 26.10.2015

ОТНОСНО: ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СТАМБОЛОВО ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР 01 НОЕМВРИ 2015Г.

Приложение № 86-МИ 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК


ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР:

 1. СТЕФАН ИВОВ БОНЕВ,

издигнат от  „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”,

 1. КОСТАДИН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ,

издигнат от ПП „ГЕРБ”

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 27.10.2015 в 17:13 часа

Календар

Решения

 • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

 • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

 • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения