Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 39-МИ
Ихтиман, 16.01.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на резултатите от 2 – ри тур от произведените частични избори на 16 януари 2022 год. за кмет на кметство с. Вакарел и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

РЕШЕНИЕ № 39 - МИ/16.01.2022 Г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община ИХТИМАН

област СОФИЙСКА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

 

Днес, 16.01.2021 г., в 22:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община/район/кметство с. ВАКАРЕЛ, област СОФИЙСКА, на първи/втори тур

 

АНГЕЛ РУМЕНОВ ПАВЛОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН ***************, издигнат от ПП „ГЕРБ” ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

получил 418 действителни гласове.

 

 

 

Председател: Стефани Владимирова Балабанова Добрева

Секретар: Антоанета Георгиева Попова

* Публикувано на 16.01.2022 в 23:05 часа

Календар

Решения

  • № 39-МИ / 16.01.2022

    относно: Разглеждане на резултатите от 2 – ри тур от произведените частични избори на 16 януари 2022 год. за кмет на кметство с. Вакарел и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

  • № 38-МИ / 16.01.2022

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Ихтиман, които да предадат на Централна избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на кмет на кметство с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинска избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, два броя на технически носители с числовите данни от обработка на протоколите на секционните избирателни комисии.

  • № 37-МИ / 16.01.2022

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за предаване на избирателните списъци на ТЗ ГРАО – София област след провеждането на втори тур на частичен избор за кмет на кметство с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, насрочени за 16 януари 2022 год.

всички решения