Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 37-МИ
Ихтиман, 16.01.2022

ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за предаване на избирателните списъци на ТЗ ГРАО – София област след провеждането на втори тур на частичен избор за кмет на кметство с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, насрочени за 16 януари 2022 год.

На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, Решение №1129-МИ от 18.09.2019 г. и т.9 от Решение №1460-МИ от 21.10.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Ихтиман

 Р Е Ш И:

  1. ОПРЕДЕЛЯ и УПЪЛНОМОЩАВА Илия Богданов Белитов – зам.председател, Владимир Иванов Танкишев – зам.председател и Мария Богомилова Вакарелийска – член на Общинска избирателна комисия – Ихтиман в община Ихтиман, да предадат по опис с протокол на ТЗ ГРАО – София област избирателните списъци и приложенията към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК след произвеждане на втори тур на частичните избори за кмет на кметство с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, насрочени за 16.01.2022 год.

 Решението подлежи на обжалване съгласно чл.88, ал.1 от ИК

Председател: Стефани Владимирова Балабанова Добрева

Секретар: Антоанета Георгиева Попова

* Публикувано на 16.01.2022 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 39-МИ / 16.01.2022

    относно: Разглеждане на резултатите от 2 – ри тур от произведените частични избори на 16 януари 2022 год. за кмет на кметство с. Вакарел и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

  • № 38-МИ / 16.01.2022

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Ихтиман, които да предадат на Централна избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на кмет на кметство с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинска избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, два броя на технически носители с числовите данни от обработка на протоколите на секционните избирателни комисии.

  • № 37-МИ / 16.01.2022

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за предаване на избирателните списъци на ТЗ ГРАО – София област след провеждането на втори тур на частичен избор за кмет на кметство с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, насрочени за 16 януари 2022 год.

всички решения