15.01.2022

Г Р А Ф И К ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК

                                                                                   Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК

За  получаване на изборните материали на 15.01.2022 г. /събота/ в сградата на Община Ихтиман следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК.

Раздаването ще бъде в следния ред:

Секция №                            от 16:00 часа

Секция №232000026               с. Вакарел

Секция №232000025               с. Вакарел

Секция №232000024               с. Вакарел

11.01.2022

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 14.30 часа на 12 януари 2022г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

10.01.2022

Предпечатен образец на хартиена бюлетина за гласуване на втори тур на частичните избори на 16 януари 2022 год. за кмет на кметство с.Вакарел.

Образцец на бюлетина

09.01.2022

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници – Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК

            Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Ихтиман чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 15 януари 2022 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа). 

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т.4 от Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). 

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Ихтиман. 

Упълномощени представители – Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК.

 Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 15 януари 2022 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Ихтиман от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Ихтиман.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

07.01.2022

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 09.30 часа на 10 януари 2022г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

29.12.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 10.30 часа на 6 януари 2022г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

15.12.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 10:00 часа на 16 декември 2021г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

29.09.2021

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК

 

 За  получаване на изборните материали от ОИК на 02.10.2021 г. /събота/ в сградата на Община Ихтиман следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК.

Раздаването ще бъде в следния ред:

Секция №                             от 16:00 часа

Секция №232000026               с. Вакарел

Секция №232000025               с. Вакарел

Секция №232000024               с. Вакарел

23.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 14.00 часа на 29 септември 2021г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

 
16.09.2021

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

На 25 септември / събота / 2021г. от 10.30ч. в салона на читалище НЧ"ЗАРЯ 1902" - с.Вакарел, Общинската избирателна комисия ще проведе обучение със съставите на СИК във връзка с провеждане на частичните избори за кмет на кметство Вакарел на 3 октомври 2021 год.

15.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 10.30 часа на 16 септември 2021г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

 
12.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 10.30 часа на 13 септември 2021г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

10.09.2021

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници – Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК

            Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Ихтиман чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 2 октомври 2021г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа). 

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т.4 от Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). 

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Ихтиман. 

Упълномощени представители – Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК.

 Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 2 октомври 2021 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Ихтиман от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Ихтиман.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

02.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 10.30 часа на 8 септември 2021г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

 
27.08.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17.00 часа на 2 септември 2021г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

 
25.08.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 10.30 часа на 27 август 2021г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

 
23.08.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 10:00 часа на 24 август 2021г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

 
04.08.2021

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 10.00 часа на 5 август 2021г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

 

Календар

Решения

  • № 39-МИ / 16.01.2022

    относно: Разглеждане на резултатите от 2 – ри тур от произведените частични избори на 16 януари 2022 год. за кмет на кметство с. Вакарел и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

  • № 38-МИ / 16.01.2022

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Ихтиман, които да предадат на Централна избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на кмет на кметство с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинска избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, два броя на технически носители с числовите данни от обработка на протоколите на секционните избирателни комисии.

  • № 37-МИ / 16.01.2022

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за предаване на избирателните списъци на ТЗ ГРАО – София област след провеждането на втори тур на частичен избор за кмет на кметство с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, насрочени за 16 януари 2022 год.

всички решения