Заседания

Заседание от дата 01.11.2015 от 21:30 часа.

Заседание от дата 01.11.2015 от 06:15 часа.

Решения

№ 383-МИ/НР / 01.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

№ 382-МИ/НР / 01.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

№ 381-МИ/НР / 01.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 380-МИ/НР / 01.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 379-МИ/НР / 01.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 378-МИ/НР / 01.11.2015

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК № 23200014 в с. Стамболово, община Ихтиман, област Софийска, назначена с Решение № 295-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК Ихтиман

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения