Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 379-МИ/НР
Ихтиман, 01.11.2015

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 

Р Е Ш И : 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство  с. Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, на втори тур КРАСИМИР СТОЯНОВ МИТРЕВ

ЕГН - ЕГН **********, издигнат от ПП  „ГЕРБ”,

получил 534 (петстотин тридесет и четири) действителни гласове. 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решение:

НЯМА

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 01.11.2015 в 22:26 часа

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения