Заседания

Заседание от дата 23.09.2015 от 10:00 часа.

Решения

№ 292-МИ/НР / 23.09.2015

ОТНОСНО : обявяване на ред за представяне на партии,коалиции и инициативни комитети, в диспутите по регионални радио- и телевизионни центрове - Ихтиман, при провеждане на местни избори, насрочени на 25 октомври 2015г., определен чрез жребий.

№ 291-МИ/НР / 23.09.2015

ОТНОСНО : обявяване на реда на изтегляне на поредни номера на партии, коалиции и независими кандидати, в бюлетината, за провеждане на местни избори в Община Ихтиман, насрочени на 25 октомври 2015 година., определен чрез жребий.

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения