Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 373-МИ/НР
Ихтиман, 29.10.2015

ОТНОСНО: График за раздаване на изборни книжа и материали от членове на СИК

С оглед раздаване на изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии в Община Ихтиман за втори тур за избор на кмет на кметство на   1 ноември 2015г., на основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, ОИК-Ихтиман

Р Е Ш И :

Утвърждава следния график за раздаване на изборни книжа на СИК в Община Ихтиман, както следва:

Кметство

Дата/час

ВАКАРЕЛ

31.10.2015г.

11:00 часа

СТАМБОЛОВО

31.10.2015г.

11:30 часа

ЖИВКОВО

31.10.2015г.

11:30 часа

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

  

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 30.10.2015 в 11:27 часа

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения