Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 371-МИ/НР
Ихтиман, 29.10.2015

ОТНОСНО: утвърждаване на съдържанието на бюлетините за кметове на кметства в Община Ихтиман на втори тур на 01 ноември 2015 г.

На основание чл. 421 и чл.422 от Изборния кодекс във връзка с чл.87, ал.1, т.9 от ИК и Решение на ЦИК № 2260-МИ от 18.09.2015 г. и Решение на ЦИК № 2363-МИ от 26.09.2015 г. и двете на ЦИК, при условие на липса на технически характеристики за бюлетините, Общинска избирателна комисия Ихтиман

Р Е Ш И:

Утвърждава съдържанието на  кметове  на кметства  в община Ихтиман за втори тур на  01 ноември  2015 г. в 3 броя приложения.

Приложенията не се обявяват.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 30.10.2015 в 10:16 часа

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения