Заседания

Заседание от дата 24.10.2015 от 18:00 часа.

Заседание от дата 24.10.2015 от 10:00 часа.

Решения

№ 341-МИ/НР / 24.10.2015

ОТНОСНО : постъпила жалба от Маргарита Иванова Петкова – кандидат за кмет на община Ихтиман

№ 340-МИ/НР / 24.10.2015

ОТНОСНО : постъпила жалба от Маргарита Иванова Петкова – кандидат за кмет на община Ихтиман

№ 339-МИ/НР / 24.10.2015

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК № 23200005 в г. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска, назначена с Решение № 293-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК Ихтиман

№ 338-МИ/НР / 24.10.2015

ОТНОСНО : постъпила жалба от Маргарита Иванова Петкова – кандидат за кмет на община Ихтиман

№ 337-МИ/НР / 24.10.2015

ОТНОСНО : постъпила жалба от Светослав Йорданов Георгиев – кандидат за общински съветник, издигнат от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ”

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения