Заседания

Заседание от дата 16.10.2015 от 11:30 часа.

Решения

№ 315-МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : регистрация на застъпници на кандидатските листи за общински съветници и кметове на кметства, регистрирани от ПП „ГЕРБ” в ОИК-Ихтиман за изборите на 25 октомври 2015 г.

№ 314-МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК № 23200023 в кметство с. Костадинкино, община Ихтиман, област Софийска, назначена с Решение № 304-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК Ихтиман

№ 313-МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : регистрация на застъпници на кандидатските листи за общински съветници и кметове на кметства, регистрирани от МК „НАРОДЕН СЪЮЗ” в ОИК-Ихтиман за изборите на 25 октомври 2015 г.

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения