Заседания

Заседание от дата 29.09.2015 от 10:00 часа.

Решения

№ 309-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : утвърждаване списък с резервни членове на секционните избирателни комисии за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Ихтиман, област Софийска.

№ 308-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с. Мухово, община Ихтиман, област Софийска.

№ 307-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с. Белица, община Ихтиман, област Софийска.

№ 306-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с. Бузяковци, община Ихтиман, област Софийска.

№ 305-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с. Вакарел, община Ихтиман, област Софийска.

№ 304-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с. Костадинкино, община Ихтиман, област Софийска.

№ 303-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с. Пауново, община Ихтиман, област Софийска.

№ 302-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с. Борика, община Ихтиман, област Софийска.

№ 301-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с. Веринско, община Ихтиман, област Софийска.

№ 300-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с. Живково, община Ихтиман, област Софийска.

№ 299-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с. Боерица, община Ихтиман, област Софийска.

№ 298-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с. Венковец, община Ихтиман, област Софийска.

№ 297-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с.Полянци, община Ихтиман, област Софийска.

№ 296-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с.Черньово, община Ихтиман, област Софийска.

№ 295-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с.Стамболово, община Ихтиман, област Софийска.

№ 294-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционна избирателна комисия за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в с.Мирово, община Ихтиман, област Софийска.

№ 293-МИ/НР / 29.09.2015

ОТНОСНО : назначаване на Секционни избирателни комисии за изборите на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Ихтиман, област Софийска.

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения