Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 375-МИ/НР
Ихтиман, 30.10.2015

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатските листи за кметове на кметства, регистрирани от Партия „Движение за социален хуманизъм” в ОИК-Ихтиман за участие във втори тур на изборите за кметове на кметства на 01.11.2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 120 от 30.10.2015 г., застъпници на кандидатските листи за кметове на кметства, регистрирани от  Партия „Движение за социален хуманизъм”, за регистрация на застъпници на кандидатската листа за кметове на кметства, регистрирани от  Партия „Движение за социален хуманизъм” в ОИК-Ихтиман на следните застъпници:

 

1

Галина Николаева Макариева

2

 Кристина Веселинова Манолова

 

Към заявлението са приложени: списък с имената и ЕГН  на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в EXCEL формат.

Изпълнени са изискванията на Решение №2113-МИ от 11.09.2015 г.  на ЦИК за участие на застъпници в изборите за участие във втори тур на изборите за кметове на кметства на 01.11.2015 г.

Общинска избирателна комисия Ихтиман, имайки предвид разпоредбата на чл. 117, ал.6, изр.2 от ИК, че  кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден, счита, че предложените застъпници следва да бъдат регистрирани, като такива на кандидатските листи за кметове на кметства, регистрирани от  Партия „Движение за социален хуманизъм” в ОИК-Ихтиман за участие във втори тур на изборите за кметове на кметства на 01.11.2015 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т.18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 и ал.6  от Изборния кодекс и Решение №2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Ихтиман

Р Е Ш И:

            РЕГИСТРИРА заявените със заявление с вх. № 120 от 30.10.2015 г. застъпници на кандидатските листи за кметове на кметства, регистрирани от  Партия „Движение за социален хуманизъм” в ОИК-Ихтиман за участие във втори тур на изборите за кметове на кметства на 01.11.2015

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 31.10.2015 в 14:52 часа

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения