Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 374-МИ/НР
Ихтиман, 30.10.2015

ОТНОСНО: регистрация на заместващ застъпник на ПП ”ГЕРБ”

С вх. № 121/30.10.2015г. в ОИК-Ихтиман е постъпило заявление от ПП ”ГЕРБ” за 1 /един/ брой заместващ застъпник за кандидатските листи за кметове за участие във втори тур на изборите за кметове на кметства на 01.11.2015 г.

След извършена проверка ОИК-Ихтиман констатира, че за един брой заместващ застъпник са изпълнени изискванията на чл.117 и 118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.18, вр. чл. 117, чл. 118, чл.122, ал. 1 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, ОИК-Ихтиман

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА Янка Стоянова Божилова като заместващ застъпник на ПП ”ГЕРБ”, съгласно приложение към настоящото решение и издава удостоверение.
 2. АНУЛИРА издаденото удостоверение на заместеният застъпник Димитър Цветков Добрев.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК. 

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 30.10.2015 в 11:17 часа

Календар

Решения

 • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

 • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

 • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения