Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 370-МИ/НР
Ихтиман, 28.10.2015

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

Във връзка с изпълнение на Решение №2693-МИ , №2694-МИ  и №2662-МИ и от 20.10.2015 година и на основание чл.57, ал.1, т.30, чл. 39 и 40 от предложение последно от  ИК, ЦИК  и ОИК Ихтиман

Р Е Ш И:

Определя:      1. Иво Димитров Тодоров  – председател на ОИК Ихтиман

  1. Светлана Христова Благоева – секретар на ОИК Ихтиман

3.Даниел Лазаров Грънчаров  – член на ОИК Ихтиман, като възлага на същите да предадат  изборните списъци на   Община Ихтиман  към служба  ТЗ ГРАО – София  с  приемо-предавателен протокол

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 30.10.2015 в 10:13 часа

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения