31.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 10:00 часа на 31октомври 2015 г.

30.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 10:00 часа на 30 октомври 2015 г.

30.10.2015

Съобщение

 Съобщение

Назначените членове на секционни избирателни комисии за провеждане  на първи тур на изборите за общински съветници и кметове, проведен на 25.10.2015г., продължават да изпълняват функциите и задълженията си по провеждане на изборите и при произвеждане на втори тур- 01.11.2015г. ОИК умолява политическите субекти да уведомят представителите си в СИК.

29.10.2015

Съобщение

ВАЖНО

Всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур.

Всички издадени удостоверения на застъпници на кандидати за кмет на кметство, участващи във втори тур, важат и за балотажа, и нови не се издават.

28.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 10:00 часа на 29 октомври 2015 г.

27.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 10:00 часа на 28 октомври 2015 г.

22.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 15:00 ч. на 23 октомври 2015 г.

22.10.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК

 

За  получаване на изборните материали от ОИК на 24.10.2015г. /събота/ в сградата на Община Ихтиман следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК.

Раздаването ще бъде в следния ред:

Секция №                  от 13:00 до 14:00 часа

Секция №29               Мухово

Секция №28               Белица

Секция №27             Бузяковци

Секция №26             Вакарел

Секция №25             Вакарел

Секция №24             Вакарел

Секция №23             Костадинкино

Секция №22             Пауново

Секция №                 от 14:00 часа до 15:00 часа

Секция №21             Борика

Секция №20             Веринско

Секция №19             Живково

Секция №18             Боерица

Секция №17             Венковец

Секция №             от 15:00 часа до 16:00 часа

Секция №16           Полянци

Секция №15           Черньово

Секция №14           Стамболово

Секция №13         Мирово

 

Секция №           от 16:00 часа до 17:00 часа

Секция №1

Секция №2

Секция №3

Секция №4

Секция №5

Секция №6

Секция №7

Секция №   от 17:00 часа

Секция №8

Секция №9

Секция №10

Секция №11

Секция №12

Секция №30

20.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 17:30 часа на 21 октомври 2015 г.

15.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 11:30 часа на 16 октомври 2015 г.

14.10.2015

Съобщение

На 17 октомври   2015г. /Събота/от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Слънце”, Общинската избирателна комисия  Ихтиман ще проведе обучение с членовете на Секционните избирателни комисии, във връзка с  провеждането на избори за общински съветници и за кметове, едновременно с произвеждането на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

14.10.2015

Съобщение

ОИК Ихтиман уведомява, че на 16.10.2015г. /петък/ комисията ще бъде служебно ангажирана извън помещението на ОИК след 12:00 часа. При необходимост може да се свържете на следният дежурен телефон: 0879 242358 

13.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 16:30 часа на 13октомври 2015 г.

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 13:00 часа на 01 октомври 2015 г.

29.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 10:00 часа на 02 октомври 2015 г.

25.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 10:00 часа на 29 септември 2015 г.

21.09.2015

Съобщение

Заседанията  на Общинска избирателна комисия Ихтиман са насрочени за 10:00 и 17:00 часа на 22 септември 2015г.

21.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- ИХТИМАН съобщава, че тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалиции от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., както и жребия за определяне реда за участие в диспутите, ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 10 (десет) часа в Историческия музей на град Ихтиман.

19.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 17:00 часа на 20 септември 2015г.

18.09.2015

ВАЖНО! УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СПИСЪЦИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ИЛИ ЗА КМЕТОВЕ, ИЗДИГНАТИ ОТ ИК.

 

 Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

http://www.cik.bg/692

15.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 17:00 часа на 17 септември 2015г.

12.09.2015

Съобщение

Заседанията  на Общинска избирателна комисия Ихтиман са насрочени за 10:00 и 17:00 часа на 14 септември 2015г.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 17:00 на 11 септември 2015г.

09.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ихтиман е насрочено за 17.30 часа на 10 септември 2015г.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения