Решения

№ 0120-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Оправомощаване на председателя на ОИК Ихтиман да съставя АУАН, при констатирани нарушения на изборния процес в изборите за кметове при провеждането им на втори тур.

№ 0119-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Заличаване от списъка на обявените за избрани общински съветници и обявяване за избран на следващия в кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

№ 0118-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ОБЯВЯВАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЯНЦИ

№ 0117-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ОБЯВЯВАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО

№ 0116-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ОБЯВЯВАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения