Заседания

Заседание от дата 04.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 04.11.2023 от 10:00 часа.

Решения

№ 0113-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

№ 0112-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване списък № 02 и 03 на упълномощени представители на ПП „МИР“ за изборите за кметове на 05.11.2023 год.

№ 0111-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на ПП „МИР’’ за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 г.

№ 0110-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

№ 0109-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на ПП „ГЕРБ’’ за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 г.

№ 0108-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

№ 0107-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

№ 0106-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Сигнал от Венцислав Бонев - упълномощен представител на ПП „МИР“ за нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК.

№ 0105-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Ихтиман

№ 0104-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване списък № 02 на упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ за изборите за кметове на 05.11.2023 год.

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения