Решения

№ 006-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 005-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне поименно на специалистите към ОИК-Ихтиман, както броя и техните функции и срок за изпълнение.

№ 004-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения