Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 099-МИ
Ихтиман, 24.10.2019

ОТНОСНО: регистрация на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 92 от 24.10.2019 г., за регистрация на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., подписано Георги Керезов  упълномощен представител  на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа за общински съветници, регистрирана от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ в ОИК-Ихтиман на следните представители:

 

Упълномощени представители

№ и дата на пълномощното

Лъчезарка Георгиева Велина

1/24.10.2019

Ангел Стоянов Тодоров

2/24.10.2019

Дамян Янков Асенов

3/24.10.2019

 Борис Милчов Мутафчийски

4/24.10.2019

 

        Към заявлението са приложени: списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в EXCEL формат.

        Изпълнени са изискванията на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г.  на ЦИК за условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

        Общинска избирателна комисия Ихтиман, имайки предвид разпоредбата на чл. 124, ал. 4, от ИК,  счита, че предложените представители следва да бъдат регистрирани, като такива на кандидатските листи за общински съветници, регистрирани от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ в ОИК-Ихтиман за изборите за общински съветници и кметове, които ще се произведат на 27 октомври 2019 г.

        На основание чл. 124, ал. 4   от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г.  на ЦИК, Общинска избирателна комисия Ихтиман

Р Е Ш И:

            РЕГИСТРИРА заявените със заявление с вх. № 92 от 24.10.2019 г. упълномощени представители на кандидатските листи за общински съветници, регистрирани от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ в ОИК-Ихтиман за изборите за общински съветници и кметове, които ще се произведат на 27 октомври 2019 г.

            Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Антоанета Георгиева Попова

* Публикувано на 24.10.2019 в 18:27 часа

Календар

Решения

  • № № 116-МИ / 08.11.2019

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 114-МИ / 28.10.2019

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на Общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии

  • № 113-МИ / 28.10.2019

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения