Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 110-МИ
Ихтиман, 28.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

Днес, 28.10.2019 г., в 07. 00 ч.,Общинската избирателна комисия Ихтиман на основание чл. 87, т. 26 и чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и  на ОИК

        Р Е Ш И : 

           ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, НА ПЪРВИ ТУР КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ 

           ЕГН **********, издигнат от ПП  ГЕРБ,

          получил  5 563 (пет хиляди петстотин шестдесет и три) действителни гласове. 

         На основание чл. 87, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс издава удостоверение на избрания кандидат. 

       Решението на ОИК подлежи  на обжалване пред Административен съд – София Област 7 дневен срок

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Антоанета Георгиева Попова

* Публикувано на 28.10.2019 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № № 116-МИ / 08.11.2019

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 114-МИ / 28.10.2019

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на Общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии

  • № 113-МИ / 28.10.2019

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения